YÖNETİM KURULU

Başkan

Nejat ÜRETEN

II. Başkan

M.Necati KAZANCI

Genel Sekreter

M.Haluk ILICAK

Sayman

H. İdil SELÇUK

Müşavir Üye

İltüzer ŞİMŞEK

Tesisler Amiri

Bahadırhan BOZKURT

Lokal Amiri

Ömer DİYERBEKİRLİ

KAPAT