MEHMET M. ESEN ÖĞRENİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

 

MADDE 1. HUKUKSAL DAYANAK :

İşbu Yönetmelik Galatasaraylılar Birliği tarafından verilecek öğrenci burslarının verilme kıstaslarını düzenlemektedir. Birlik Yönetim Kurulu tarafından Birlik Tüzüğünün 2.maddesi uyarınca hazırlanarak 01.02.2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İş bu yönetmelikle önceki burs yönetmelikleri geçersiz olmuştur.

 

MADDE 2. BURSUN KAPSAMI :

Burslar, Birlik adına Yönetim Kurulu tarafından eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve nitelikleri bu yönetmelik tarafından belirlenmiş bulunan öğrencilere Birlik kaynaklarından karşılıksız olarak verilmektedir.

Burslar için ayrılacak bütçe Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Birlik Genel Kurulu’nun kabulüne sunulan yıllık bütçe tasarılarında gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde burs bütçesine diğer kaynaklardan aktarma yapabilir.

 

MADDE 3. BURSUN SÜRESİ :

Burslar işbu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun öğrencilere bir yıllık süre ile verilir. Yönetim Kurulu bursun süresini her seferinde bir yıllığına olmak üzere, her yılın Eylül ayında alacağı kararla uzatabilir.

Her halde bir kişiye verilen bursların toplam süresi Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için 6 yılı, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk ve Veterinerlik fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için 5 yılı, diğer fakülte ve yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için 4 yılı geçemez. Yabancı dille öğrenim yapılan okullarda, bursiyerin hazırlık sınıfını okuması durumunda, bu sürelere 1 yıl, eklenir.

Öğrencilik sıfatını herhangi bir nedenle kaybedenlerin bursları hemen kesilir.

 

MADDE 4. BURSTAN YARARLANMA ŞARTLARI :

Bursların verilmesinde aranacak şartlar şunlardır :

a- Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi öğrencisi, Galatasaray Lisesi mezunu veya Galatasaray Lisesi’nde en az 4 yıl öğrenim görmüş veya yukarıda sayılanların çocuğu olmak, Galatasaraylılar Birliği’nde halen çalışmakta veya Birlik’ten emekli olan personelin çocuğu olmak.

b- Öğrenci olmak ve halen öğrenim görmekte olduğu sınıfta iki yıl üst üste başarısız olmamak,

c- Asgari ücret veya üstünde bir kişisel gelire (ücret, faiz vb.) sahip olmamak,

d- Herhangi başka bir kaynaktan burs almıyor olmak,

e- Kesinleşmiş ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ,

f- Birlik Yönetim Kurulu veya görevlendirdiği Burs Komisyonu tarafından burs alması uygun görülmüş olmak,

Birlik Yönetim Kurulu gerekçeli kararla yukarıdaki şartlar dışında öğrencilere burs verilmesini kararlaştırabilir.

 

MADDE 5. BURSUN SONA ERMESİ :

4. maddede sayılan şartları kaybettiği anlaşılan, Birlikçe yapılan düzenleme ve idari işlem gerekliliklerine uymayan veya Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen bursun devamında fayda olmadığına karar verilenlerin bursları sona erer.

 

MADDE 6. İDARİ DÜZENLEMELER :

a- Burslar hak sahiplerine Birlik Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktar ve şekilde aylık olarak ödenir. Yönetim Kurulu burs miktar ve ödeme şeklini her yıl Eylül ayı içinde belirleyerek karara bağlar. Birlik Yönetim Kurulu yılda en fazla iki kere olmak üzere ikişer aylık burs tutarını aşamayacak miktarda kitap ve malzeme yardımı yapılmasına karar verebilir.

b- Burs alan her öğrenciye Birlik Sekreteryası tarafından bir dosya açılır. Burs alan öğrenciyle ilgili tüm bilgi ve belgeler bu dosyada saklanır. Burs dosyaları yalnız Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen personel tarafından görülebilir.

c- Birlik Yönetim Kurulu burs bağlama ve burs kesme dışındaki tüm işlemleri takip etmek üzere yetkilerini kurulacak bir Burs Komisyonuna devredebilir. Komisyonda en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin bulunması zorunludur.

d- Burs alan öğrencilerin işbu Yönetmelik ile belirlenmiş burs alma şartlarını koruyup korumadıkları Yönetim Kurulu tarafından her öğretim yarıyılı başında incelenir. Burs alan öğrencilerin bu amaçla kendilerinden istenen belgeleri kendilerine verilen sürede getirmemeleri bursun kesilmesi sebebidir.

 

MADDE 7. VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen bursla eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarına katkıda bulunan öğrencilerden, Galatasaraylılar Birliği’nin tek beklentisi, kendilerini Ulusumuz ve Galatasaray Camiası için faydalı ve örnek birer birey olarak yetiştirmeleri ve ileride olanakları elverdiği ölçüde kendileri ile aynı durumda bulunan öğrenci kardeşlerinin eğitim ve öğretimlerini tamamlamalarına, kardeşlik ve dayanışma kültürünün güçlenmesine destek olmalıdır.

 

MADDE 8. 

Bu Yönetmelik 01.02.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Giriş Yap

Dergi

previous arrow
next arrow
Slider
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Geçerli tarih
27
28
29
1
2
KAPAT

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız